Stöd och Matchning

  • Uppdragsgivare: Arbetsförmedlingen
  • Länk till programmet:    Klicka här

Stöd och matchning

Stöd & Matchning (SToM) är en tjänst för dig som behöver stöd i jobbsökandet. Vi hjälper dig som är i behov av extra stöd för att lättare komma ut på arbetsmarknaden.

Med individuellt anpassade aktiviteter ur vår verktygslåda stödjer vi dig på vägen till ditt nya arbete eller studier. Allt utifrån dina behov. Du får också en erfaren mentor, utifrån dina språkbehov, som guidar dig för att uppnå dina mål.

På Work Integration är vi mångkulturella och har en stor erfarenhet och kompetens inom olika kulturer och språk. Vi sätter alltid individen i fokus och ser inte språket som något hinder.

Fråga din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är berättigad till denna tjänst.

När du har fått besked så väljer du oss genom att ange KAnr: 1006 5731.

Glöm inte att ange till vilket kontor du vill ha insatsen på.
Du kan välja mellan: Sollentuna, Järfälla och Spånga!